Milieulijst 2015 biedt wederom financieel voordeel bij Eco-MFP

Ook dit jaar is de Toshiba Eco-MFP, omschreven als printersysteem voor uitwisbare toner, weer officieel opgenomen op de Milieulijst 2015. Wat betekent dit voor onze klanten en prospects?

Een beter milieu komt de gehele samenleving ten goede. Daarom investeert de overheid in milieuvriendelijke apparatuur, producten en initiatieven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Financiën hebben twee investeringsregelingen in het leven geroepen die het investeren in milieuvriendelijke oplossingen extra aantrekkelijk maken. Dit zijn de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de regeling milieu-investeringsaftrek (MIA). De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor deze regelingen staan vermeld op de Milieulijst, die ieder jaar wordt bijgewerkt.

De Toshiba Eco-MFP is een energiezuinig multifunctioneel product dat heel bewust omgaat met papier. Afdrukken worden gemiddeld tot vijf keer gewist en het papier hergebruikt, waarmee tot 80% papierbesparing wordt gerealiseerd. Vanwege de grote bijdrage aan het verduurzamen van de kantooromgeving is besloten de Toshiba Eco-MFP ook dit jaar in de Milieulijst 2015 op te nemen. De code voor de Eco-MFP in de Milieulijst 2015 is F1280.

Dit betekent dat klanten en prospects bij de aanschaf van de Toshiba Eco-MFP, door middel van de MIA/VAMIL-investeringsregeling een fiscaal en financieel voordeel hebben. Klanten mogen 36% van het aanschafbedrag in mindering brengen op de fiscale winst, zodat het te betalen bedrag aan vennootschapbelasting aanzienlijk lager uitvalt (MIA). Daarnaast kan men 75% van de investering willekeurig en versneld afschrijven. Dat betekent dat de Eco-MFP in 1, 2 of 3 jaar kan worden afgeschreven in plaats van de normaal verplichte 5 jaar. Door het investeringsbedrag in het eerste jaar op te voeren als kosten wordt het belastbare bedrag aan winst verlaagd (VAMIL).

De VAMIL- en de MIA-investeringsregelingen zijn van toepassing indien de klant/prospect een Eco-MFP, eventueel met RD30, koopt of financiert met een financial lease constructie. In beide gevallen komt de investering op de balans van de organisatie te staan en is de klant eigenaar van de Eco-MFP.

In het geval van operational lease zijn deze investeringsregelingen niet van toepassing. Wel kan bij (bestaande) mantelovereenkomsten het onderhoud in deze overeenkomsten worden opgenomen en apart een koopovereenkomst voor de Eco-MFP met RD30 worden afgesloten.

Het budget voor de VAMIL is € 38 miljoen in 2014. Voor de MIA is in 2014 € 93 miljoen beschikbaar. Bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag meer dan € 2.500,- bedraagt komen in aanmerking voor de MIA of de VAMIL. Meer informatie over de MIA- en VAMIL-investeringsregeling leest u op de website van de Rijksdienst voor ondernemers (voorheen AgentschapNL en Dienst Regelingen): www.rvo.nl/miavamil. Hier is ook omschreven hoe men gebruik kan maken van deze regelingen.