TOSHIBA eco-MFP

Toshiba ontwikkelt op dit moment een revolutionair multifunctioneel systeem. De Toshiba Eco-MFP gebruikt uitwisbare toner, waardoor afgedrukte tekst van kopieerpapier kan worden gewist en het papier opnieuw kan worden gebruikt.

Als één van de grootste technologische bedrijven ter wereld is Toshiba zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van mensen en de omgeving, het milieu waarin wij werken, ondernemen en leven. Deze verantwoordelijkheid neemt Toshiba door enerzijds wereldwijd milieubeleidsplannen op te stellen en uit te voeren en anderzijds klanten voortdurend voor te lichten en op te leiden over het zo efficiënt mogelijk inzetten van haar producten. Dit betekent dat alle plannen zijn gebaseerd op het verminderen en/of uitbannen, maar eventueel ook compenseren van de belasting op ons milieu.

Sterker nog, Toshiba TEC heeft als doelstelling één van de beste Eco bedrijven ter wereld te zijn in haar categorie.  In aanvulling op dit beleid ontwikkelt Toshiba een revolutionair A3 multifunctioneel systeem van 30 ppm: de Eco-MFP. De Eco-MFP kan geprinte tekst op gewoon kopieerpapier wissen, waardoor het papier kan worden hergebruikt.

Uitwisbare toner
De Eco-MFP gebruikt een speciale uitwisbare toner. Wanneer de geprinte afdruk door het  papier recycling systeem wordt gevoerd, verdwijnt de tekst en kan het papier opnieuw worden gebruikt. De uitwisbare toner is specifiek ontwikkeld voor gebruik in de Eco-MFP, maar elk regulier kopieerpapier kan worden gebruikt.

De uitwisbare toner is in samenwerking met de inktfabrikant Pilot ontwikkeld en combineert technologie die wordt gebruikt in de nieuwe generatie gel-inktpennen en Toshiba’s eigen toner technologie. Het resultaat is een toner die de kwaliteit heeft van hittegevoelige inkt. Bij de eerste release van de Eco-MFP is de toner blauw. Hierna wil Toshiba ook andere kleuren ontwikkelen.

De speciale toner van de Eco-MFP verliest zijn kleur wanneer het wordt verwarmd, waardoor het lijkt dat de tekst werkelijk verdwijnt. Er blijven echter kleine, voor het oog niet waarneembare, deeltjes achter op het papier. Bij hergebruik van het papier accumuleert dit proces. Gebaseerd op gemiddeld kantoorgebruik, beveelt Toshiba aan het papier maximaal vijf keer te hergebruiken. Het is mogelijk dat het papier zelfs na vijf keer nog goed is te gebruiken. Dit is afhankelijk van het gebruik.

Veiligheid
Indien het papier aan extreme koude wordt blootgesteld (ongeveer minus 30 graden celcius), dan kan de tekst worden hersteld. Toshiba adviseert daarom vertrouwelijke documenten of bedrijfskritische informatie met dezelfde zorg te behandelen als op een reguliere MFP. Dit betekent dat deze documenten professioneel moeten worden vernietigd.

Papier recyling systeem
Het papier recycling systeem beschikt over een scanmogelijkheid. Dit betekent dat dit systeem kan worden ingezet om de data van een document op te slaan, voordat het van het document wordt gewist. Het systeem sorteert automatisch het papier op hergebruik. Het papier dat niet meer kan worden hergebruikt belandt in een aparte lade.

Prijsstelling
De prijsstelling van de Eco-MFP  is nog niet vastgesteld. Door het hergebruik van papier is de verwachting dat de TCO van de Eco-MFP lager is dan van een regulier multifunctioneel systeem.